#ondas perfeitas #surf #session #videos 

Bruno Rodrigues Hawaii

09/Jan/2010 - Bruno Rodrigues - Hawaii - Estados Unidos

Bruno Rodrigues No Hawaii, temporada de 2009 / 2010. Rocky Point e Pipeline.