#ondas perfeitas #videos 

Mikey Wright e Leonardo Fioravanti em Bali

24/Set/2012 - Francesco Thilo Sili - Indonésia

Trip feita por Mikey Wright e Leonardo Fioravanti para Bali durante Agosto.